تماشاخانه

نخستین سالن های سینمای ایران،نخستین سینماداران و پرفروش ترین فیلم ها و مستندات سالن های سینمای ایران دراین نمایشگاه معرفی می شوند. همچنین امکان مشاهده قسمت هایی از تصاویر اولین فیلم های تاریخ سینمای ایران و جهان امکان پذیر است.گاه شمار تاریخ سینمای ایران از دیگر جزییات این نمایشگاه می باشد.