شاه نشین عمارت (نمایشگاه علی حاتمی)

به تماشای یادگاری هایی از علی حاتمی ، مجسمه هایی از عزت الله انتظامی و علی حاتمی در حال تماشای فیلم حاجی واشنگتن ، لباس هایی که در فیلم های قبل و بعد از انقلاب اسلامی توسط هنرمندان استفاده شده است، خواهید نشست.