نام هنرمند

کهن ترین سند یافت شده سینمای ایران

صورت (فهرست) بخشی از اجناسی که مظفرالدین شاه از فرنگ خواست و یا دریافت کرده است.
به گزارش روابط عمومی موزه سینما،اصل این سند در مجموعه فرهنگی کاخ موزه گلستان موجود است و کپی آن به عنوان یک سند تاریخی و مرتبط با سینمای ایران در تالار آبی در موزه سینما در معرض دید مخاطب قرار گرفته است.
در این سند تاریخی دریافت سینموتوگراف در پایین ورقه سمت چپ به تاریخ 10 شوال سال 1317 قمری/ 11 فوریه 1900 میلادی/ 22 بهمن 1278 خورشیدی ثبت گردیده است.
مظفرالدین شاه همچون پدرش ولی نه با نظم و ترتیب او به عکاسی عشق می ورزید و خود عکاسی می کرد. وی تعداد زیادی دوربین خرید و پیوسته در پی بدست آوردن آخرین اختراعات بود. در مورد سینما دانسته نیست که شاه از چه تاریخی به وجود دستگاه سینماتوگراف آگاهی یافته ولی مدارک نشان می دهد که این امر در حدود فوریه 1899 / حدود بهمن و اسفند 1277  دستور خرید سینما توگراف را شاید به میرزا احمدخان صنیع السلطنه پدر میرزا ابراهیم خان عکاس باشی داده بود. صنیع السلطنه یک دستگاه را با تمام لوازم خرید به طهران فرستاد و این اسباب و لوازم در تاریخ یکشنبه 10 شوال 1317/ 11 فوریه 1900/ 22 بهمن 1278 به نظر مظفرالدین شاه رسید. 
میرزا ابراهیم خان عکاس باشی به عنوان فرد مورد اعتماد مظفرالدین شاه یکی از افراد تاثیرگذار جهت آسان کردن امور ورود سینما به ایران است و در همین راستا علیرضا قاسم خان پژوهشگر، مستندساز و مدیر فرهنگی، ساخت فیلم مستندی با موضوع زندگی و فعالیت های هنری «میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی» را به عنوان اولین فیلمبردار تاریخ سینمای ایران در دست تولید دارد.
فیلم مستند «سوزن دوزی تاریک تصاویر»، نگاهی به تاریخ معاصر ایران دارد که زندگی «میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی» در روایت این دوران تاریخی نقش مهمی دارد و از آنجا که موزه سینما گنجینه تاریخ سینمای ایران را در خود جای داده، بخش هایی از فعالیت های میرزا ابراهیم خان عکاس باشی نیز در موزه موجود و در معرض دید عموم قرار گرفته است.