نام هنرمند

رخشان بنی اعتماد و نشان عشق منتقد ژاپنی به فیلم «روسری آبی»

 رخشان بنی اعتماد از آن دسته از فیلمسازان جریان ساز در حوزه سینمای اجتماعی است که علاوه بر داشتن نگاهی انسانی در آثارش، مسائل اجتماعی را نیز به خوبی طرح می کند و به واسطه همین نگاه است که فیلم های این فیلمساز پس از گذشت سال ها همواره دیدنی است.
استقبال از آثار این فیلمساز، تنها معطوف به تماشاگران سینمای ایران نمی شود، بلکه بنی اعتماد برای نمایش آثارش در جشنواره های مختلف بین المللی مورد تشویق قرار گرفته و تحسین شده است.
به عنوان مثال فیلم «روسری آبی» با تحسین دو منتقد ژاپنی مواجه شد و این دو منتقد به پاس احترام به نگاه انسانی بنی اعتماد به عشق انگشتری خود را به این فیلمساز اهدا کردند و این فیلمساز هم نشان عشق این دو منتقد را به موزه سینما اهدا کرد و در غرفه رخشان بنی اعتماد در موزه سینما در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.
این انگشتر طلا و نگینی از مروارید دارد که طبق اسناد موجود متعلق به زوج منتقد ژاپنی است پس از دیدن فیلم «روسری آبی» در جشنواره فیلم فوکوئوکا در ژاپن به وجد آمدند و حلقه ازدواج خود را به نشانه قدردانی از نگاه زیبا و انسانی که بنی اعتماد به عشق در این فیلم داشته، به این فیلمساز اهدا کردند.
نکته جالب در اهدای این انگشتری این است که نام زوج منتقد و زمان ازدواج آنها بر این انگشتر حک شده است و بنی اعتماد هم پس از پایان این جشنواره در سال 1374، این انگشتر را به موزه سینما هدیه می دهد و به این ترتیب فیلم سینمایی «روسری آبی» از نگاه یک زوج منتقد ژاپنی نشان عشق می گیرد.